Dr. Staša Puškarić (CRO)
Staša Puškarić
Staša Puškarić

Staša Puškarić (1961) iz Zagreba je izdelovalec kitar, geolog, znanstvenik in raziskovalec na področju oceanografije.

GLAVNE RAZISKAVE / TEME:
 

Delo dr. Staše Puškarića je v Centru za raziskave morja v Rovinju usmerjeno predvsem v znanstveni projekt Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške z naslovom "Kroženje organskih snovi v ekosistemu severnega Jadrana".
Glavni cilji raziskave so sedimentacija delcev in njihov vpliv na kroženje organskih snovi v ekosistemu severnega Jadranskega morja, interakcije anorgansko-organskih snovi v vodnem stebru, procesi tvorjenja organskih agregatov, njihov vpliv na sedimentacijo delcev in fiziologija zunajceličnega sproščanja fitoplanktonovih organskih snovi. V svojih zadnjih raziskavah se dr. Puškarić osredotoča na tehnike sekvestracije za odstranjevanje antropogene frakcije CO2 iz ozračja na primerih potencialov južnih oceanov.
Od leta 1998 je aktivno vključen v različne dejavnosti oz. pobude, povezane s trajnostnim razvojem in antropogenim vplivom na naravne ekosisteme. V sodelovanju z UNDP in Ministrstvom za varstvo okolja in prostorsko načrtovanje je sodeloval pri razvoju projekta COAST (Conservation Management of Croatia’s Coastal Zone Biodiversity). Dr. Puškarić se ukvarja tudi z gradnjo trajnostnih hiš (http://www.soline6.com) in kompostiranjem javnih stranišč.
»Že od zgodnjega otroštva je bila moja strast obdelava lesa, zlasti izdelovanje kitar je bilo vedno na vrhu seznama mojih najljubših interesnih dejavnosti«, pove o sebi dr. Puškarić.


IZOBRAZBA:
 
B.A.    University of Zagreb, Geology                                   1985
M.S.   University of Zagreb, Geology (Oceanography)         1988
Ph.D.  University of Zagreb, Oceanography                         1991
 
FUNKCIJE:
 
1988 – 1991: scientific assistant at the "Ruđer Bošković" Institute, Center for Marine Research Rovinj, Croatia
1991 – 1998: higher scientific assistant at the "Ruđer Bošković " Institute, Center for Marine Research Rovinj, Croatia
1998 – current: director of CLIVUS-ERA d.o.o., Soline, Croatia
2000 – 2001: Natural Resource Manager, National Park ¨Mljet¨, Croatia
2000 – current: legal representative of Compostera AB (http://www.compostera.com) Sweden for Eastern Europe region
2001 – current: Professor (Environmental Science and Senior Project courses), RIT Croatia, Zagreb
 
PROJEKTI/ŠTIPENDIJE/ZDRUŽBE:
 
1987-1989 fellowship with the State University of Utrecht, Department of Stratigraphy and Paleontology under the program entitled "The influence of eutrophication on the distribution of benthic foraminifera in the northern Adriatic Sea".
 
1988-1998: involved in the project at the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia entitled "Cycling of organic matter in the northern Adriatic ecosystem".
 
1990-1995 fellowship with the Department of Biology of the University of Vienna, Austria under the Joint project of the Ministry of construction and environmental protection of the Republic of Croatia and Osservatorio Alto Adriatico (Alpe-Adria) "Causes and consequences of the formation of organic aggregates in the northern Adriatic".
 
1993   recipient of Lise Meitner scientific research scholarship from the Austrian National Scientific Fundation, academic year 1993/94
 
1996 - 1998:  fellowship with the State University of Utrecht, Department of Stratigraphy and Paleontology under the program entitled "Seasonality, trophic variability and microhabitat structure: the reliability of benthic foraminifera as paleoceanological tools”
 
1996-1997 - recipient of Fulbright scientific research scholarship (Council for International Exchange of Scholars) for 1996/97 academic years.
 
 
Dr. Staša PUŠKARIĆ – seznam publikacij
 
Recenzirane publikacije:

Puškarić, S., Berger, G.W. and Jorissen, F.J. 1990. Successive appearance of subfossil phytoplankton species in Holocene sediments of the northern Adriatic and its relation to the increased eutrophication pressure. Estuar. coast. Shelf Sci. 31: 177-187.
 
Barmawidjaja, D.M., Jorissen, F.J., Puškarić, S. and Van der Zwaan, G.J. 1992. Microhabitat selection by benthic foraminifera in the northern Adriatic Sea. J. foram. Res. 22: 297-317.
 
Jorissen, F.J., Barmawidjaja, D.M., Puškarić, S. and van der Zwaan, G.J. 1992. Vertical distribution of benthic foraminifera in the northern Adriatic Sea: The relation with the organic flux. Mar. Micropaleont. 19: 131-146.
 
Puškarić, S., Fowler, S.W. and Miquel, J.-C. 1992. Temporal changes in particulate flux in the northern Adriatic Sea. Estuar. coast. Shelf Sci. 35: 267-287.
 
Puškarić, S. 1993. Identification and quantification of coccolithophorids by transmission light microscopy. J. microbiol. Methods 4: 305-310.
 
Slezak, D.M., Puškarić, S. and Herndl, G.J. 1994. Potential role of acrylic acid in bacterioplankton communities in the sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 105: 191-197.
 
Najdek, M., Puškarić, S. and Bochdansky, A.B. 1994. Contribution of zooplankton lipids to the flux of organic matter in the northern Adriatic Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 111: 241-249.
 
Barmawidjaja, D.M., van der Zwaan, G.J., Jorissen, F.J. and Puškarić, S. 1995. 150 years of eutrophication in the northern Adriatic Sea: Evidence from a benthic foraminiferal record. Mar. Geol. 122: 367‑384.
 
Bochdansky, A.B., Herndl, G.J. and Puškarić, S. 1995. Influence of zooplankton grazing on free dissolved enzymes in the sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 121: 53‑63.
 
Weinbauer, M.G., Fuks, D., Puškarić, S. and Peduzzi, P. 1995. Diel, seasonal, and depth‑related variability of viruses and dissolved DNA in the northern Adriatic Sea. Microb.Ecol. 30: 25‑41.
 
Müller‑Niklas, G., Heisenberger, A., Puškarić, S. and Herndl, G.J. 1995. Ultraviolet‑B radiation and bacterial metabolism in coastal waters. Aquat. Microb. Ecol. 9: 111‑116.
 
Puškarić, S. and Smodlaka, N. 1997. Production of particulate and dissolved organic carbon by marine phytoplankton in the light and in the dark. Period. biol. 99: 193-203.
 
Müller, W.E.G., Riemer, S., Kurelec, B., Smodlaka, N., Puškarić, S., Jagić, B., Müller-Niklas, G. and Queric, N. 1998. Chemosensitizers of the multixenobiotic resistance in amorphous aggregates (marine snow): etiology of mass killing on the benthos in the Northern Adriatic? Environ. Toixicol. Pharmacol. 6: 229-238.
 
Puškarić, S. and Mortain-Bertrand, A. 2003. Physiology of diatom Skeletonema costatum (Grev.) Cleve photosynthetic extracellular release: evidence for a novel coupling between marine bacteria and phytoplankton. J. Plankton Res. 25(10): 1227-1235.
 
Edvardsen, H. and Puškarić, S. 2012. Voluntary support of scientific research: A road to a more sustainable future. RIThink. 1: 33-39.
 
Mladinić, M. and Puškarić, S. 2012. Cellulosic ethanol as our future fuel: turning waste into energy. RIThink. 1: 39-43.
 
Puškarić, S. 2012. Ecology of gel-like marine snow event in the northern Adriatic Sea. Acta Adriatica. 53(3): 375-387.
 
Puškarić, S. 2012. Kompostni sustavi - prirodno i održivo rješenje za zaštitu dva najvrjednija resursa - zemlje i vode [Composting systems - natural and sustainable solution for the protection of two most valuable resources - soil and water]. Hrvatske vode. 199: 32-36.
 
Puškarić, S., Mlakar, M., Vukosav, P., Bobanović-Ćolić, S. and Hrustić, E. 2012. Flexible selection of iron sources by marine phytoplankton and heterotrophic bacteria related to temperature. RIThink. 2: 33-39.
 
Puškarić, S. and Oros, D. 2012. Effects of various fuel blends on the performance of a two-stroke internal combustion engine. RIThink. 2: 44-49.
 
Petersen, C. and Puškarić, S. 2012. The theory of needs: revision for the 21st century. RIThink. 2: 2-4.
 
Bjorke, S.A., Puškarić, S., Vukmir, M. and Edvardsen Jelavić, H.M. 2014. Human made global warming must stop. RIThink. 4: 30-34.
 
Publikacije in viri
 
Puškarić, S. 1987. Calcareous nannoplankton from clastic sediments of the Island of Hvar. RAD JAZU 431: 7-16.
 
Degobbis, D., Smodlaka, N., Precali, R., Devescovi, M., Filipić, B., Fuks, D., Ivančić, I., Najdek, M. and Puškarić, S. 1989. Neuobičajeni oblik eutrofikacije u sjevernom Jadranu u 1988. godini. 1. Mehanizam pojave [Unusual form of eutrophication in the northern Adriatic Sea in 1988. 1. Mechanisms of occurrence]. In:  Zaštita voda '89, (1), Jugoslavensko društvo za zaštitu voda, Beograd. pp. 404-410.
 
Najdek, M., Puškari_, S., Batel, R., Bihari, N., Devescovi, M., Ozreti_, B., Precali, R. and Zavodnik, N. 1989. Neuobičajeni oblik eutrofikacije u sjevernom Jadranu u 1988. godini. 4. Priroda i sastav organskih agregata [Unusual form of eutrophication in the northern Adriatic Sea in 1988. 4. The nature and composition of organic aggregates]. In: Zaštita voda '89, (1), Jugoslavensko društvo za zaštitu voda, Beograd.  pp. 431-438.
 
Precali, R., Degobbis, D., Batel, R., Bihari, N., Devescovi, M., Filipić, B., Fuks, D., Ivančić, I., Najdek, M. and Puškarić, S. 1989. Neuobičajeni oblik eutrofikacije u sjevernom Jadranu u 1988. godini. 3. Posljedice u području mora zapadne obale Istre [Unusual form of eutrophication in the northern Adriatic Sea in 1988. 3. Consequences in the coastal area of west Istria]. In: Zaštita voda '89, (1), Jugoslavensko društvo za zaštitu voda, Beograd.  pp. 422-430.
 
 
Mednarodna znanstvena srečanja:
 
Barmawidjaja, D.M., Jorissen, F.J., Puškarić, S. and van der Zwaan, G.J. 1990. Vertical distribution of benthic foraminifera in relation with the carbon flux. A critical "state of the art". Abstract Volume of the IX 'th Congress of the Regional Committee of Mediterranean Neogene Stratigraphy. Special Symposium "Ancient ecosystems as monitors of organic fluxes". Barcelona, December 1990.
 
Jorissen, F.J., Barmawidjaja, D.M., van der Zwaan, G.J. and Puškarić, S. 1992. A benthic foraminiferal record documenting the onset of eutrophication in the Northern Adriatic Sea. Rapp. Comm. int. Mer. Médit. 33: 348.
 
Puškarić, S., Obernosterer, I. and Herndl, G.J. 1994. Response of pelagic communities to the formation of discontinuity layers in the sea. 13th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean": Distribution of Microconstituents Between Marine Compartments. Rovinj, May 1994.
 
Puškarić, S. 1995. Bacterioplankton utilization of photosynthetical extracellular release (PER) adsorbwed to clay particles. Abstract Volume of the Sixth International Workshop on the Measurement of Microbial Activities in the Cycling of Matter in Aquatic Environments. International Workshop "Aquatic Microbial Ecology". Konstanz, Germany, April 17-22, 1995.
 
Puškarić, S. 1997. Role of clay minerals in bacterial degradation of dissolved organic matter in the sea. ASLO Aquatic Sciences Meeting, Santa Fe, New Mexico, February 10-14 1997.
 
Puškarić, S. 2004. Iron fertilization of the Oceans: is there a way to do it right? Physiological aspects of the microbial community. SCAR Open Science Conference “Antarctica and the Southern Ocean in the Global System” 26-28 July 2004, Bremen, Germany.
 
Druga znanstvena srečanja
 
Mrinjek, E., Marjanac, Lj. i Puškarić, S. 1986. Carbonate megabeds and submarine slump in Senonian clastics in environs of Tatar Varoš NE of Slunj (SR Croatia, Yugoslavia). 5. skup sedimentologa Jugoslavije, Brioni 1986, Hrv. Geol. Društvo, 43-48.
 
Puškarić, S. 1988. Neki aspekti sedimentacije i erozije uvjetovane morskim strujama u sjevernom Jadranu [Some aspects of sedimentation and erosion caused by sea currents in the northern Adriatic Sea]. 6. skup sedimentologa Jugoslavije, Cetinje 1988. Geol. glasnik 6: 201-207.
 
Film
DiCaprio, L. and Conners, L. 2019. Ice on Fire. Documentary. HBO Global.
 
Gostovanja
 
Puškarić, S. (2019) Održivost prirodnih sustava [Sustainability of natural systems]. ReDu. Republic of Croatia, Ministry of regional development and Europenian Union funds and Cohesion Funds of the Europenian Union. Dubrovnik, 04 June 2019.
 
Puškarić, S. (2019) Tehnologije za zbrinjavanje komunalnog otpada [Technologies for management of communal waste]. ReDu. Republic of Croatia, Ministry of regional development and Europenian Union. Dubrovnik, 05 June 2019.